top of page

Warehouse Management System
WMS

Amaç

Ölçek fark etmeksizin her büyüklükte ve kabiliyette olan lojistik depoların kolaylıkla
yönetilmesini sağlamak.

WMS Ana Modüller

 • Depo Rezervasyon

 • Mal Kabul

 • Alt Depo ve Adres Yönetimi

 • Sipariş Hazırlama

 • Sipariş Paketleme ve Kontrol

 • Depo Çıkış ve Kontrol

WMS Ek Modüller

 • Sayım

 • Raporlama

 • Dashboard

 • E-Ticaret

 • Kargo Yönetimi

Depo Rezarvasyon ve Mal Kabul

 • Tedarikçi ve Rampa Yönetim İmkanı

 • Her özellikte ürünün depoya mal kabulü

 • Planlı ve kayıtlı olarak kısa sürede araç boşaltma imkanı

Alt Depo ve Adresleme Yönetimi

 • Firma Operasyonlarına uygun alt depo yönetimleri

 • Depolararası kolay ve kısa sürede ürün transferi, otomatik stok besleme imkanı

 • Ürün, set, kap fark etmeksizin stok hareketleri vestok tutma kabiliyeti

SİPARİŞ HAZIRLAMA

 • İhtiyaç olan tüm algoritmalara göre toplama imkanı (FIFO,FILO,SKT vb.)

 • Her ürüne göre gruplama, set, asorti yönetim imkanı, set bozma ve oluşturma kabiliyetleri

 • Son Müşteri onay ve sevk yönetimi

SİPARİŞ PAKETLEME
VE KONTROL

 • Standart veya özel paketleme imkanı

 • Sarf malzeme tüketim ve stok takip imkanı

DEPO ÇIKIŞ
VE KONTROL

 • E-irsaliye veya Manuel İrsaliye yönetimi

 • Müşteri onayı yönetimi, sevk bekletme, kolay iptal imkanı

 • Yüklemelerde rampa ve araç yönetimi

bottom of page